Creatief gebed: Jezus vergeeft en geneest de verlamde man.

Korte uitleg:
Een mooie symbolische vorm om kinderen (en volwassenen) te helpen om hun vrienden in gebed bij de Here Jezus te brengen.  Aan de hand van het verhaal van de vier vrienden die hun verlamde vriend door het dak bij Jezus brengen, gaan ook wij op deze wijze vrienden bij Jezus brengen. Door het dak! Nieuwsgierig?!

79

Thema’s:
creatief bidden, verhaal van de verlamde man door het dak

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
“Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken tot vlak voor Jezus." (Lucas 5:19)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Jezus (Messias / Zoon van God), Gebedsideeën - bidden met kinderen, Verhalen: Nieuwe Testament