Objectles: De Bijbel - Luisteren naar Gods woord


Een hele gemakkelijke objectles met een grote impact...

Dit is een hele leuke en gemakkelijke objectles die je kunt gebruiken om kinderen op visuele wijze te laten zien hoe mensen naar Gods woord luisteren en hoe wij het best naar Gods woord kunnen luisteren. 

Ideaal voor tijdens een kindermoment in de dienst, binnen het onderwijs in de klas of tijdens een zondagsschool of kindernevendienst programma. Je kunt deze objectles ook gebruiken om met kinderen in gesprek te gaan over het belang van de Bijbel en van Bijbelstudie...

Goed te combineren bij een Bijbelles over het Bijbelverhaal van de gelijkenis van de zaaier in Mattheus 13:1-23, Markus 4:1-20 en Lukas 8:4-15. Het is ook redelijk eenvoudig om van hieruit een link te leggen naar de vrucht van de Geest in Galaten 5:22-23.

Luisteren naar Gods woord objectles omgaan Bijbel voor zondagsschool kindernevendienst kinderkerk kinderwerk onderwijs christelijk vakantiebijbelweek VBW

Wat heb je nodig:

- een fles water
- een emmer
- een vergiet
- een trechter
- een grote spons

Wat je doet:

Doe:
Laat de kinderen een Bijbel zien.

Vertel:
Leg uit dat christenen geloven dat de Bijbel Gods woord is, waardoor God ook vandaag de dag nog steeds tot ons wilt spreken.

Maar als God ook nu nog door de Bijbel tot ons wilt spreken, is het erg belangrijk hoe wij luisteren.

Vraag:
- Als jij 'luisteren' hoort, waar denk je dan aan?
- Hoe kan je luisteren naar een boek - een boek maakt toch geen lawaai?
- Hoe zou God nu nog tot ons willen spreken?

Doe:
Laat de kinderen een trechter zien.

Vraag:
- Wat gebeurt er als je water door deze trechter giet?
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken?

Doe:
Giet water door de trechter.

Vertel:
Sommige mensen zijn als deze trechter. De woorden van de Bijbel gaan wel naar binnen, maar gaan daarna gelijk ook weer naar buiten. Het gaat dwars door hen heen, maar uiteindelijk vangen ze niks op.

Doe:
Laat de kinderen een vergiet zien.

Vraag:
- Wat gebeurt er als je water door dit vergiet giet?
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken?

Doe:
Giet water door het vergiet.

Vertel:
Sommige mensen zijn als dit vergiet. De woorden van de Bijbel gaan wel naar binnen, maar gaan daarna gelijk ook weer naar buiten. Het gaat dwars door hen heen. Kijk, er blijven wel allerlei druppeltjes onder aan het vergiet hangen. Zullen ze er dan toch iets van opsteken? Nee, want als je even schudt, vallen ze er allemaal van af en blijft er niks over.

Doe:
Schud het vergiet even goed zodat alle druppels eraf vallen.

Doe:
Laat de kinderen een spons zien.

Vraag:
- Wat gebeurt er als je water op deze spons giet?
- Wat heeft dit met luisteren naar Gods woord te maken?

Doe:
Giet water op de spons.

Vertel:
Een spons wil maar één ding: zoveel mogelijk water in zich opnemen. Op deze manier kunnen wij ook naar Gods Woord luisteren, als een spons die alles in zich op wilt nemen.

Vraag:
- Jezus vertelde ooit een gelijkenis die een beetje op deze drie voorbeelden leek. Wie weet welke gelijkenis ik bedoel?
- Hoe lijkt dit voorbeeld van de trechter, het vergiet en de spons op de gelijkenis van de zaaier?
- Waarin is het ook verschillend?
- Waarom is het zo belangrijk dat wij Gods woord in ons opnemen?

Vertel:
Net het zaad in de goede aarde kan gaan groeien en gaan vruchtdragen, zo gaan wij geestelijk groeien als wij Gods woord in ons opnemen. Maar we gaan niet alleen groeien... Als het goed is, gaan wij ook vrucht dragen.

Vraag:
- Wat is volgens jou 'geestelijke groeien'?
- Wij zijn toch geen planten of bomen, hoe kunnen wij dan vrucht dragen?
- Wat voor vruchten dragen wij? 

Doe:
Je kunt hier eventueel een link leggen naar de vrucht van de Geest.

-----------------------------------------------------------------------


Dit idee komt van Harry Vogel oftewel professor Roodsnavel. Hij gebruikt bij deze objectles de goocheltruc van het magische Bijbelse kleurboek:

"Naar een oud Joods spreekwoord: je kunt luisteren als een trechter, of als een spons, als een vergiet en als een zeef.:kop

Je kunt luisteren als een spons, als een trechter, als een vergiet en als een zeef, zegt een oud Joods spreekwoord.

Je kunt luisteren als Trudy Trechter (laat een trechter zien en giet een glas water door de trechter) de Bijbelverhalen gaan het ene oor in en het andere weer uit er blijft niets achter

Laat het Magic Coloring book zien als witte bladzijden.

Je kunt ook luisteren als Zebedeus Zeef (giet een glas water door de zeef, er blijven wat druppeltjes hangen).  Je ervaart de Bijbelverhalen als mooi, maar je gaat weer snel verder met je computerspelletje of met het buitenspelen en je bent al snel het belangrijkste vergeten, er blijft niet veel hangen.

Laat het magic Coloring book zien met zwart- wit plaatjes, het blijven mooie verhaaltjes.

Maar je kunt ook luisteren als Simon Spons (dompel de spons in het water, de spons zuigt alles op) je luistert dan naar de verhalen en zij krijgen betekenis voor je , je gaat zelf de dingen ervaren die ook in het verhaal gebeuren, bijv. Jezus stilt de storm, de angsten in je leven. De verhalen uit het Magic Coloring book zijn gekleurd en hebben betekenis voor je. Je ervaart ze zelf.

En… je kunt ook nog uitdelen, zwaai de spons rond en gooi wat druppels water naar de kinderen.

 

Tags: Kindermoment (tijdens de dienst), Jezus (Messias / Zoon van God), Objectlessen, Bijbelstudie ideeën, De Bijbel