Spel: Pasen - wat is er met het lichaam gebeurd?

Doel: 
De kinderen zelf laten ontdekken wat er met het lichaam van Jezus is gebeurd.

76

Activiteit:
Elke groep geeft zichzelf de naam van een detective. Ze hebben allemaal hun eigen detective bureau. Op een dag komt een meneer X met een krantenartikel bij hen.  Elke groep krijgt hun eigen kopie van het krantenartikel. Dit moeten ze eerst rustig doorlezen. Hierna vertelt de leider van het spel dat er zes mensen zijn om te interviewen. Om de beurt mag een detective bureau een grote dobbelsteen gooien en drie met de dobbelsteen gooien. Elk cijfer van de dobbelsteen is verbonden aan een interview. Als een team twee keer hetzelfde cijfer gooit, mogen ze nog een keer. Het team krijgt dus drie verschillende interviews. Deze interviews moeten ze zachtjes bepraten en hieruit een conclusie trekken wat er met het lijk van de heer J. van N. gebeurd is. Deze conclusie schrijven ze op een papier.

Hierna krijgt elk detective bureau de overige interviews. Nu moeten ze aan de hand van deze zes getuigenverklaringen opnieuw tot een conclusie komen. Deze conclusie moeten ze onder de eerste conclusie schrijven.

Als laatste mogen ze kiezen om een van de zes geïnterviewden nogmaals live met een leugendetector, zodat hij alleen maar de waarheid kan vertellen, te interviewen. Elke groep mag een persoon kiezen. Een leider speelt deze rol. De andere teams mogen meeluisteren, maar geen vragen stellen. Als zij later ook deze persoon kiezen om te interviewen, dan mag dat. Na de diverse live interviews mogen de teams nogmaals een conclusie trekken wat er met het lijk van de heer J. van N. gebeurd is. De derde conclusie schrijven ze onder de eerste twee. Hierna gaat de brief in een envelop met daarop geschreven ‘Meneer X’.

Meneer X komt weer binnen en vraagt elk detective bureau om de uitslag. Om de beurt moeten ze eerste uitslag vertellen, dan de tweede en uiteindelijk de laatste. Bij de laatste moeten ze vertellen waarom ze tot deze conclusie gekomen zijn.

Hierna maakt elk team de uitslag van de eerste envelop bekend. Hierna de tweede envelop en moeten ze vertellen waarom ze dit hebben gekozen. Meneer X maakt hierop het winnende detective bureau bekend en overhandigt hen de inhoud van zijn koffer. Deze inhoud bestaat uit iets lekkers.

Tags: Spellen / Spelvormen, Pasen - Opstanding