• 2
  • 83
  • 4
  • 95
  • 6
  • 7

429. ‘Onze’ Vader (2)

Korte uitleg:
God is mijn Vader. Hij houdt van mij en is helemaal met mijn leven betrokken. God is ook de Vader van mijn broer of zus die vanwege zijn/haar geloof vervolgd wordt. Hij houdt net zoveel van hen die lijden als van mij. Hij is net zo zeer bij hen betrokken als bij mij. En ik? 

Gaan ze mij aan het hart of laten ze me koud, hoewel we dezelfde Vader hebben?

Hier op tafel ligt het gebedsinformatie van Open Doors. Neem de tijd om te bidden voor onze broers en zussen die lijden vanwege hun geloof. 

429

Registreer om meer te lezen...

428. ‘Onze’ Vader (1)

Korte uitleg:
We delen ‘onze’ Vader met mensen uit alle landen van de wereld. Mensen die ‘onze’ Vader aanspreken in hun eigen taal en eigen manier. Mensen die onze broers en zussen zijn omdat we dezelfde Vader delen. 

428

Thema’s:
creatief gebed, ‘Onze Vader’gebed

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking, kindermoment tijdens een dienst

Bijbeltekst:
"Hij zei tegen hen: ‘Wanneer je bidt, zeg dan: “Vader, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk kome…” (Mattheus 6:9)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

427. Jij bent mijn zoon / mijn dochter

Korte uitleg:
Soms vinden we het moeilijk om echt diep in ons hart te geloven dat wij een geliefd kind van de Hemelse vader zijn en dat Hij blij met ons is. Er zijn soms zoveel andere gedachten die ons schreeuwen en zeggen dat dit helemaal niet zo kan zijn! Ook Jezus had deze woorden nodig om te horen van zijn Vader in de hemel voordat hij zijn strijd zou aangaan met de slang in de woestijn. “Jij bent Mijn zoon in wie Ik mijn welbehagen heb.”


427


Thema’s:

creatief gebed, Gods welbehagen in ons, openstaan voor Zijn liefdevolle woorden

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking

Bijbeltekst:
"Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’” (Mattheus 3:17)

Leeftijd:
10 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

426. Ik heb mijn welbehagen in je

Korte uitleg:
Een creatieve opdracht waarbij we met de kinderen en volwassenen helpen stilstaan bij de positieve, krachtige woorden die God over Zijn kinderen uitspreekt. Ook deze werkvorm vraagt om wat voorbereiding, maar kan binnen kinderwerk en binnen een gebedskamer heel krachtig werken.

426


Thema’s:

creatief gebed, Gods welbehagen in ons, openstaan voor Zijn liefdevolle woorden

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking

Bijbeltekst:
"Er kwam een stem uit de hemel, die zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.’” (Mattheus 3:17)

Leeftijd:
10 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

424. Laat uw naam geheiligd worden

Korte uitleg:
Wanneer we Gods naam heiligen, eren we die naam en zetten we die naam apart. Schrijf een naam van God op een kaart. Schrijf hieronder wat deze naam voor jou betekent. Leg deze kaart in de gouden doos. Als je wilt mag je in deze gouden doos kijken en zien welke naam van God voor de ander wat betekent.

424

 

Registreer om meer te lezen...

423. Geef ons brood

Korte uitleg:
Op de tafel in de gebedskamer ligt een lijst met landen waar honger heerst. Je vindt hier tevens een bord met een brood daarop. Pak een stukje brood en bid voor mensen in de wereld die vandaag honger lijden. 

423

Registreer om meer te lezen...

422. Geef ons vandaag

Korte uitleg:
Wat heb je vandaag nodig? Waarschijnlijk is het geen brood, maar iets anders. Zoals je kunt zien, staat hier in de gebedsruimte een elektronische oven. Plaats een voorgebakken broodje in de oven en wacht… 

Bid tijdens het wachten voor wat je vandaag nodig hebt. Zoals je ziet, gaat een brood bakken niet vanzelf. Daar moet je zelf wat voor doen. Wat kan de Here God vandaag voor je doen? Vraag dit aan Hem. Wat kan jij doen om dit te helpen realiseren?

422

Registreer om meer te lezen...

421. Het ravijn van de beproeving

Korte uitleg:
Een creatieve opdracht waarbij we met de kinderen op ludieke wijze gaan stilstaan bij het ravijn van de beproeving?

421


Thema’s:
creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, beproeving / verleiding

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking

Bijbeltekst:
"En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

420. In de hemel

Korte uitleg:
Misschien heb je de afgelopen jaren iemand in je leven verloren die heel erg belangrijk voor je was. Mensen waar je God de Vader dankbaar voor ben. Op tafel ligt een leeg fotoalbum. Naast het album vind je uitgeknipte harten en sterren van gekleurd karton. Schrijf een dankgebed voor iemand op een ster of een hart en plak dit in het album.

420

Registreer om meer te lezen...

419. God geeft mij kracht

Korte uitleg:
Dit idee is gekoppeld aan idee 111: Wat is jouw kracht. Aan de hand van lucifers en garen gaan we als objectles of als creatief gebedsidee kijken wat er gebeurt als je je overgeeft aan Gods kracht.

419


Thema’s:
creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, Gods kracht en onze zwakte

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, objectles, kindermoment

Bijbeltekst:
"Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen.” (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

418. Van U is de Heerlijkheid

Korte uitleg:
Hoe omschrijf je Gods heerlijkheid? Wat een mysterie is Gods heerlijkheid voor ons. 

Hier vind je een aantal teksten uit de bijbel van mensen die God in zijn heerlijkheid gezien hebben. Wat een impact had dit op hun levens. Als je wilt, mag je hier een gebed, een gedicht, een lied schrijven of een tekening of schilderij maken die voor jou iets weergeeft van Gods heerlijkheid.

418

Registreer om meer te lezen...

417. Bidden met vluchtig zand

Korte uitleg:
Jezus schreef met zijn vinger in het zand. Wat gebeurt er als wij met kinderen onze gebeden in het zand gaan schrijven?
Ontdek het in dit gebedsidee.

417


Thema’s:

creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, vluchtig gebed / eeuwigheidswaarde

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, objectles

Bijbeltekst:
"Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.” (Mattheüs 6:7)

Leeftijd:
4 t/m 88 jaar

Omschrijving:
Op tafel staat een lage bak vol met wit zand. Je mag met je vinger een gebed in dit zand schrijven. Jouw gebed blijft niet lang in het zand staan, maar je mag weten dat tot in de eeuwigheid de Vader jouw gebed nooit zal vergeten. Jouw gebed zal tot in eeuwigheid een blijvende plek in zijn hart hebben.

Benodigdheden:
-    lage houten bak met een laag wit zand

Download:
In een gebedsruimte kan je dit allemaal klaarzetten. Als je de uitgeprinte download erbij plaatst, weten de bezoekers wat ze in deze gebedshoek kunnen doen.
417.bidden-met-vluchtig-zand.pdf

 

416. Maak een gebedsketting

Korte uitleg:
Een mooie werkvorm om met kinderen stil te staan bij Gods koninkrijk, Zijn kracht en Zijn heerlijkheid.

416


Thema’s:

creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, Gods koninkrijk, kracht en heerlijkheid

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, objectles

Bijbeltekst:
"Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid, Amen.” (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Lees meer

415. God heeft de eindoverwinning

Korte uitleg:
Een mooie werkvorm die je kunt gebruiken om met kinderen stil te staan bij de eindoverwinning die God uiteindelijk gaat halen. Hij maakt alles nieuw! Naar welke eindoverwinning kijk je het meest e uit? Als God alles goed heeft gemaakt, wat zul je dan zeker niet meer missen?

415

Thema’s:
creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, Gods overwinning

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking van kinderwerk

Bijbeltekst:
"Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.” (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

414. De kijkdoos van Gods overwinning

Korte uitleg:
Een prachtige objectles die je kunt gebruiken binnen een gebedskamer of binnen het kindermoment tijdens een dienst. Het vraagt even wat voorbereiding om zo’n kijkdoos te maken, maar als je hem eenmaal hebt, kun je meerdere keren gebruiken.

414


Thema’s:

creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed, Gods overwinning

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment tijdens de dienst, objectles

Bijbeltekst:
"Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd. Amen.” (Mattheus 6:13)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

413. Ankers van hoop

Korte uitleg:
Het is geweldig om te weten dat Gods overwinning uiteindelijk gaat komen en tot in de eeuwigheid gaat standhouden. Maar hopen we eigenlijk niet op meer? Zou het niet geweldig zijn als we zelf nu in onze tijd iets van die geweldige overwinning zouden zien? Als we niet hoeven te wachten op de eeuwigheid? We leven in hoop…

Het symbool van hoop is een anker. Hier op tafel liggen allemaal uitgeknipte ankers van gekleurd karton. Schrijf op een anker wat jouw hoop is. Wat hoop jij te zien van Gods overwinning in jouw leven vandaag en de komende tijd? Van welke overwinning droom jij?

413

Registreer om meer te lezen...

412. Beangstigend mysterie?

Korte uitleg:
God is eindeloos, zonder tijd. Aan Gods overwinning, maar ook aan verblijf in de hemel komt geen einde. De eeuwigheid gaat altijd door. Eeuw na eeuw na eeuw… Dit kunnen we niet vatten met onze gedachten. Het is een enorm mysterie. Tegelijkertijd kan dit mysterie voor christenen beangstigend zijn. De gedachte dat de hemel nooit meer stopt. Onbewust kan jij je hier verloren en beangstigend over voelen. Of is er ook een andere weg?

412


Thema’s:
creatief gebed, de eeuwigheid als beangstigend idee…

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking kinderwerk

Bijbeltekst:
"Jullie moeten je niet zo laten verontrusten. Jullie geloven in God; geloof zo ook in Mij!  In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken?” (Johannes 14: 1-2)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

411. In je eigen woorden

Korte uitleg:
Het ‘Onze Vader’ is een heel bekend gebed. Soms zo bekend, dat we de betekenis van de woorden niet meer zo goed tot ons laten doordringen. Kunnen we met elkaar het Onze Vader in eigen woorden schrijven. Kijk hieronder naar de uitleg…

411.2


Thema’s:
creatief gebed, ‘Onze Vader’ gebed

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, creatieve verwerking kinderwerk

Bijbeltekst:
"Jullie moeten zo bidden: “Onze Vader in de hemel, uw naam worde geheiligd…” (Mattheus 6:9)  

Leeftijd:
10 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

410. Amen

Korte uitleg:
Het woordje ‘amen’ betekent ‘het zij zo’. Schrijf in een gebedskamer een gebed op een kaartje. Laat het op tafel liggen, zodat iemand anders het kan lezen en er met de stempel een ‘amen’ op kan plaatsen. Lees het gebed van iemand anders en plaats met de stempel een ‘het zij zo’ over het gebed.

Binnen een kindermoment kan je een gebed voorlezen en een kind vragen of zij met een grote stempel ‘AMEN’ onder dit gebed willen stempelen. Hieruit kan je met de kinderen in gesprek gaan over wat ‘AMEN’ betekent.

410

Registreer om meer te lezen...

409. Boer zoekt gebed

Korte uitleg:
Op tafel ligt fruit en groente dat we als Nederlanders importeren uit andere landen. Hoewel we hun producten eten, staan hun levens zo ver van ons vandaan. Je kunt hier bidden voor de boeren in de landen waar je groente/fruit vandaan komt. Je kunt bidden voor hun levensomstandigheden. 

Het is dan goed om de verpakking om het fruit/de groenten te laten zitten of op te schrijven waar het vandaan komt. Je kunt ook groenten en fruit uit Nederland neerleggen en bidden voor de tuinders in Nederland.

409

Registreer om meer te lezen...

408. Bidden met buitenlandse munten

Korte uitleg:
Op de tafel ligt een stapel buitenlandse munten. Kies een muntje uit. Kijk of je kunt ontdekken uit welk land dit muntje komt. Bid voor betreffende land. 

Na afloop mag je het muntje houden. Misschien kan je nog een keer voor dit land bidden.

408

Registreer om meer te lezen...

406. Bemoedig de ander

Korte uitleg:
Hier op tafel staat een schaal vol met kleine zakjes die twee of drie snoephartjes bevatten. Ook liggen er kleine kaartjes. Schrijf een bemoedigend kaartje voor iemand die je kent en neem tijd om voor deze persoon te bidden en te danken.

Geef de persoon een zakje met lekkere snoepjes en je zelfgeschreven kaartje.

406

Registreer om meer te lezen...

405. Wie heb je nodig?

Korte uitleg:
Als christen kan je niet alleen leven of groeien. Je hebt elkaar nodig. 

405


Thema’s:

creatief gebed, onze passie, Lichaam van Christus

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.”  (Handelingen 16:25)

Leeftijd:
8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

404. Mijn passie als deel van het Lichaam

Korte uitleg:
Iedereen heeft een passie in zijn leven. Iets waar je enthousiast over bent, waar je graag mee bezig bent. Vaak vindt deze passie plaats buiten de zondag en koppelen we het los van geloven en christen zijn. Neem de tijd om na te denken over jouw passies. Schrijf je passie  op een hart van karton. Denk even na hoe jouw passie verbonden kan zijn aan je liefde voor Jezus. Schrijf dit ook op het hart en leg dit hart dan op het doek waarop Jezus staat afgebeeld.

404

Registreer om meer te lezen...

403. Wat is jouw passie?

Korte uitleg:
Iedereen heeft een passie in zijn leven. Iets waar je enthousiast over bent, waar je graag mee bezig bent. Vaak vindt deze passie plaats buiten de zondag en koppelen we het los van geloven en christen zijn. Neem de tijd om na te denken over jouw passies. Schrijf je passie  op een hart van karton. Denk even na hoe jouw passie verbonden kan zijn aan je liefde voor Jezus. Schrijf dit ook op het hart en leg dit hart dan op het doek waarop Jezus staat afgebeeld.

403

Registreer om meer te lezen...

402. De zithoek

Korte uitleg:
In de gebedskamer staat een bank. Ga lekker op de bank zitten. Hier ligt op de tafel een bijbel. Neem rustig de tijd om te lezen. Je kunt ook een cd opzetten. Er liggen allerlei cd’s. Gebruik hier wel de koptelefoon voor.

We hebben hier ook altijd het boek 'Hij was een van ons' van Rien Poortvliet liggen. Een prachtig boek om je verwonderen over de Here Jezus.

402

Registreer om meer te lezen...

401. Houd je echt van Mij?

Korte uitleg:
Petrus had drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende. Drie keer Jezus verloochend. En nu... nu was Jezus opgestaan. Petrus hoopte misschien dat alles vergeten zou zijn, maar Jezus houdt zoveel van hem dat hij het samen met Petrus gaat opruimen. Drie keer vraagt Jezus aan Petrus: “Houd je echt van mij?”

In deze hoek liggen allemaal hartjes. Op deze hartjes mag je op jouw manier deze vraag van Jezus beantwoorden: “Houd je van mij?’

401

Registreer om meer te lezen...

400. Mijn vrede geef Ik u

Korte uitleg:
De discipelen waren vol zorgen en angst. Maar opeens stond Jezus daar bij hen in de kamer. Hij leeft! Een van zijn eerste woorden waren: “Wees niet bang. Mijn vrede geef ik u.” Ook vandaag wil hij nog steeds zijn vrede aan mensen geven. Soms zijn er zoveel dingen die ons en anderen bezighouden en waardoor we geen vrede kunnen ervaren.

Schrijf al deze dingen op een wolkje en plaats dit wolkje in de doos. Geef het als het ware aan Jezus en neem tijd om stil te zijn om zijn vrede te ontvangen.

400

Registreer om meer te lezen...

399. Maak een paasei

Korte uitleg:
Op de tafel liggen allemaal kartonnen eitjes. Paaseieren staan voor feest en voor leven. Je mag deze paaseieren versieren met tekeningen, stickers of gebeden en hierna op het bord met de knijpers hangen, zodat iedereen jouw paasei kan zien.

Als je klaar bent met je paasei, mag je een lekker chocolade eitje pakken.

399

Registreer om meer te lezen...

398. Vervolgde christenen

Korte uitleg:
De deuren waren op slot. De discipelen waren bang. Zouden ze nu net als Jezus ook gevangen genomen worden? Zouden we worden gemarteld en gedood? Wij hoeven ons hier gelukkig geen zorgen over te maken in Nederland. Maar in te veel landen in de wereld leven christenen in angst omdat zij wel gevangen genomen kunnen worden, alleen maar omdat ze in Jezus geloven.

Op deze poster vind je allemaal informatie over christenen die vervolgd worden en het moeilijk hebben. Laten we speciaal voor hen bidden dit paasweekend.

398

Registreer om meer te lezen...

397. Een fluistering van je naam

Korte uitleg:
Maria was vol verdriet in de tuin. Niet alleen was Jezus dood, maar nu was zijn lichaam ook nog eens gestorven. Door haar tranen zag ze een tuinman. Misschien wist hij waar het lichaam van haar Heer gebleven was.

De tuinman was Jezus die zachtjes haar naam fluisterde...
Haar hart sprong op. Het was haar Heer, haar Rabboeni.

Hier staat een lekkere stoel. Ga zitten, doe je ogen dicht, luister. De Heer is vandaag ook hier en wil ook jouw naam fluisteren.

397

Registreer om meer te lezen...

396. De steen van de onmogelijkheid

Korte uitleg:
De vrouwen kwamen na drie dagen bij het graf. Tot hun verbazing zagen ze dat de steen weg was. Dat was toch helemaal niet mogelijk? Zou Jezus echt zijn opgestaan? 

In deze gebedshoek gaan we met het symbool van een steen 'onmogelijke' gebeden bij de Here God brengen.


396

Thema’s:
creatief gebed, Pasen, opstanding, onmogelijke gebeden

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.” (Johannes 20:1)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

395. Hang je tekening aan de paraplu

Korte uitleg:
Er hangt een open paraplu met allemaal touwtjes met knijpers. Mensen hebben een schilderij of een tekening mogen maken aan de knutseltafel over schuilen bij God. De kinderen mogen hun tekening of schilderij  voor / over de Here God aan de paraplu hangen.

395.1

Registreer om meer te lezen...

394. Bidden voor landen met feestparasolletjes

Korte uitleg:
Aan de muur van de gebedskamer hangt een grote wereld kaart. Op een tafel ligt een zilveren bol. Ook vind je hier feestparasolletjes en kaartjes . Bid voor een land in de wereld. Als je dit hebt gedaan, mag je dit land op een kaartje schrijven. Dit kaartje prik je met het parasolletje vast op de zilveren bol.

394

Registreer om meer te lezen...

393. Een paraplu over een straat

Korte uitleg:
Op de deur bij het raam  van de gebedskamer hangt een grote poster met daarop alle namen van straten in Spoorwijk. Misschien ken je mensen die in een van deze straten woont. Bidt voor deze mensen in de straten.

Als je voor een straat hebt gebeden, mag je een gekleurde paraplu op deze straat plakken, zodat andere bidders kunnen zien dat er voor deze straat gebeden is. Waarom een paraplu?  Door onze gebeden wil God zijn bescherming en zegen aan deze mensen geven.

393

Registreer om meer te lezen...

392. Maak een geboortedoek

Korte uitleg:
Onlangs is bij ons in de wijkgemeente een jongetje geboren. We willen hem en zijn moeder graag een geboortedoek aanbieden. Een geboortedoek waaronder hij mag schuilen. De geboortedoek werd samen met speciale textielstiften in onze gebedskamer neergelegd. Volwassenen en kinderen mochten een gebed, een zegen, een tekst schrijven of zelfs een tekening maken. Daarna werd het als cadeau tijdens de dienst aan de moeder en het kind meegegeven.


392

Registreer om meer te lezen...

391. Stenen in het water - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Soms moeten we iets loslaten voordat we echt kunnen schuilen bij de Vader. Is er vandaag iets wat je wilt loslaten?

Thema’s:
creatief gebed, stenen, overgave aan God, symboliek van water

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer, kindermoment

Bijbeltekst:
"In mijn nood riep ik tot de HEER, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.”  (Psalm 18:7)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

390. Wat houdt jou van God weg? - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Soms zijn er dingen in ons leven die ons weghouden van God. Dingen die ons stoppen om te schuilen bij de Here God. Wat stopt jou? Bij ons in de gebedskamer liggen op een tafel allerlei tijdschriften. Kinderen en volwassenen mogen in deze tijdschriften knippen en scheuren en hun antwoord op deze vraag op een grote poster op tafel plakken.

390

Registreer om meer te lezen...

388. Grote kaars versieren - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Samen aan de slag rondom een grote kaars. Stille gebeden als symbolen op de kaars...


388


Thema’s:

creatief gebed, kaars branden, Kerst, licht van de wereld

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.” (Matteüs 18:20)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

387. Wie is God voor jou? - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
De herders zat ’s nachts bij hun schapen. Zij hoorden er niet bij. Zij waren het uitschot van de maatschappij. God was niet voor hen. God was alleen maar voor de goede mensen. Maar opeens was daar een engel met goed nieuws. God is veel beter dan iedereen denkt. God is er ook voor hen! Jezus is ook voor hen gekomen! Die nacht ontdekten de herders iets nieuws over wie God is...

In dit gebedsidee ontdekken wij wie God voor ons is!


387.1


Thema’s:

creatief gebed, kerst, wie is God?

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig.  Maar de engel zei: ‘Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u, een grote vreugde voor* het hele volk.” (Lukas 2: 9,10)


387.2


Leeftijd:

8 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

386. Het gebedsboek - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Bij ons in de gebedskamer zie je op een tafel een brandende kaars staan. Deze kaars is het symbool van de Aanwezige God die al onze gebeden hoort. Ook ligt hier een gebedsboek, waar je gebeden of gedachten in kunt schrijven die je met anderen wilt delen. Je mag hier ook elkaars gebeden lezen. Als organisator van de gebedskamers vind ik het altijd mooi en kwetsbaar om andermans gebeden en gedachten te lezen.


386

Registreer om meer te lezen...

385. De vlieger van vrijheid - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooi gebedsidee waarin we de vrijheid vieren die we in Jezus Christus ontvangen hebben. Vanzelfsprekend heb je hier een vlieger voor nodig...
Een vlieger? Ja, kijk snel verder!

385


Thema’s:

creatief gebed, vrijheid en gebondenheid

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.” (Marcus 11:24)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

384. De kooi van gebondenheid - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooi gebedsidee rond een plantsenkasje van Ikea en samen bidden voor gebieden in je leven waarin je geen totale vrijheid ervaart.

384


Thema’s:

creatief gebed, gebondenheid en vrijheid

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren.” (Jeremia 29:12)

Leeftijd:
12 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

383. De gebedendoos - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Bij ons in de gebedskamer, maar ook binnen het kinderwerk staat een gebedendoos. Dit is een doos waar je een gebed in kan plaatsen dat door niemand gelezen gaat worden. De gebeden in dit doosje zijn enkel voor Gods ogen. Kinderen en volwassenen mogen dus alles aan God opschrijven, omdat ze weten dat niemand het gaat lezen.

Maar waarom het dan toch opschrijven?

Als je een brief of een gebed aan God schrijft, kan je beter nadenken wat je wilt zeggen. Ook werkt het op een bijzondere manier bevrijdend om dingen van je af te schrijven. Omdat je weet dat niemand na afloop jouw gebeden gaat lezen, voel je je vrij om helemaal eerlijk en kwetsbaar te zijn.

383

Registreer om meer te lezen...

382. Biddende speldenprikken - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooie manier om voor landen in de wereld te bidden en dit voor anderen visueel te maken.

382

Thema’s:
creatief gebed, gebroken wereld

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
"Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.” (Filippenzen 4:6-7)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

381. Heet van de pers - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Een mooie manier om voor mensen en landen te bidden die op dat moment in de pers worden genoemd.

381

Thema’s:
creatief gebed, gebroken wereld

Te gebruiken voor:
creatief gebed moment, gebedskamer

Bijbeltekst:
 "Maar ik doe een beroep op u, broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en de liefde van de Geest: Sta mij bij in de strijd; bid voor mij tot God.” (Romeinen 15:30)

Leeftijd:
6 t/m 88 jaar

Registreer om meer te lezen...

379. Knutselhoek - creatief gebedsidee

Korte uitleg:
Bidden en aanbidden is niet alleen maar praten. Bidden kan ook kleien, tekenen of verven zijn. In onze gebedskamer zijn altijd twee tafels waar kinderen en volwassenen knutselend kunnen bidden. We nodigen hen dan uit om met  klei, een tekening of een schilderij vorm te geven aan een gebed in hen.


380.1

Registreer om meer te lezen...